Privacybeleid van Cosmolift

Laatst bijgewerkt april 2021

Wij danken u voor uw bezoek en uw interesse in onze producten en diensten. Cosmolift is een dochteronderneming van de Schindler Group en onze website is een van de Schindler Group-websites (“sites”) die door Schindler Holding Ltd. en/of zijn dochterondernemingen (“Schindler”) worden gepubliceerd.

 

1. Inleiding

Bij Cosmolift en Schindler streven wij ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten, leveranciers en hun vertegenwoordigers te respecteren, met betrekking tot de producten, diensten, toepassingen en websites die worden aangeboden door Schindler Holding Ltd. en zijn gelieerde ondernemingen die optreden als verantwoordelijken voor de gegevensverwerking volgens de geldende regels en voorschriften inzake gegevensbescherming. Op de volgende pagina vindt u de lijst en contactgegevens van de genoemde Schindler-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking: https://www.schindler.com/schindler-in-europe

Cosmolift NV, met maatschappelijke zetel te Venecolaan 52J te 9880 Aalter, België, RPR Gent en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0400 077 686, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die verzameld worden op deze website, die vanuit België kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.cosmolift.be.

2. Doel van de sites


De sites geven informatie over Cosmolift.

De sites geven algemene informatie over Cosmolift, zijn producten, oplossingen en diensten, carrièrekansen en informatie voor beleggers.

Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee geïnteresseerde bezoekers meer informatie kunnen vragen over de producten en diensten van Cosmolift.

Informatie over verwerkingsactiviteiten met betrekking tot het rekruteringsportaal van Cosmolift en Schindler wordt afzonderlijk verstrekt voordat u zich registreert. Meer informatie vindt u via de volgende link: https://job.schindler.com/.

3. Doel van dit privacybeleid


Dit privacybeleid van Cosmolift beschrijft hoe wij uw gegevens beheren en verwerken

Cosmolift en Schindler verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom hebben we dit Cosmolift privacybeleid (“privacybeleid”) opgesteld. Het beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen en verder verwerken (i) wanneer u de sites of gekoppelde sites bezoekt of (ii) in verband met het gebruik van de diensten die Cosmolift aanbiedt.

Het privacybeleid beschrijft het type persoonsgegevens dat Cosmolift verzamelt, de verzamelmethode en de doeleinden waarvoor Cosmolift de persoonsgegevens mag gebruiken, delen of openbaar maken.

In dit privacybeleid verwijst de term “persoonsgegevens” naar informatie die een natuurlijke persoon identificeert of hiervoor kan worden gebruikt.

Dit privacybeleid geeft niet noodzakelijk een uitgebreide beschrijving van onze gegevensverwerking. Het is mogelijk dat andere verklaringen inzake gegevensbescherming (of algemene voorwaarden, deelnemingsvoorwaarden of vergelijkbare documenten) van toepassing zijn in specifieke omstandigheden.

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt (bijv. familieleden, collega’s), dient u ervoor te zorgen dat deze personen op de hoogte zijn van dit privacybeleid. U mag hun gegevens uitsluitend verstrekken als u hiervoor de toestemming hebt en hun gegevens correct zijn.

Aanvaarding van dit privacybeleid

Door de sites te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dient u geen gebruik meer te maken van de sites.

4. Hoe contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, uw persoonsgegevens of dataprivacy bij Cosmolift en Schindler, dan kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:
Cosmolift NV,
Venecolaan 52J, 9880 Aalter
Telefoon: +32 (0)9 243 85 85
E-mail: gdpr.be@schindler.be

5. Hoe verzamelen en verwerken we persoonsgegevens?


Wanneer, hoe en welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Cosmolift verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen in het kader van onze activiteiten, onder meer door uw gebruik van onze sites.

Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee u meer informatie kunt vragen over producten en diensten van Cosmolift. Wanneer u een dergelijk verzoek indient of op een andere manier elektronisch informatie doorgeeft aan Cosmolift (bijv. via een contactformulier, e-mail, door een klantenonderzoek of feedbackformulier in te vullen, door deelname aan een wedstrijd, enz.) kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken en met name uw contactgegevens: naam, functietitel, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres of branche.

Wij kunnen gegevens over uw apparaat en account verzamelen

U kunt ons ook gegevens verstrekken over uw apparaat, uw klant- of leveranciersaccount enz. Deze gegevens worden in veel omstandigheden beschouwd als persoonsgegevens die onder de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming vallen. Als u ervoor kiest om door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen, diensten of functies van de sites en dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

Wij kunnen bepaalde technische informatie automatisch registreren

Door onze sites te gebruiken, wordt bepaalde technische en andere informatie automatisch door uw computer bekendgemaakt aan ons (bijv. uw netwerkadres, type browser, de site die u naar onze site heeft verwezen). Wij registreren deze gegevens voor operationele en beveiligingsdoeleinden en om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Zie rubriek 15 “Cookies en andere identificatiemiddelen” in dit privacybeleid voor meer informatie.

6. Doel van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens, rechtsgrond

In de onderstaande tabel ziet u voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken (gebruiken, opslaan, delen enz.), welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en wat de rechtsgrond is voor de verwerking.

DoeleindeCategorieën van persoonsgegevensRechtsgrond
Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief
Dankzij de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij u nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over het product dat of de dienst die u hebt gekocht of waarin u geïnteresseerd bent Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om onze nieuwsbrieven te ontvangen. De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat wij u zo onze nieuwsbrieven kunnen bezorgen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. 
Wanneer u een contactverzoek indient
Dankzij de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij uw specifieke verzoek verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over het contactverzoekDe verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat wij zo uw verzoek kunnen behandelen en passend beantwoorden.
Wanneer u een verzoek om informatie indient
Dankzij de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij uw verzoek om informatie verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over het verzoek om informatieDe verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat wij zo uw verzoek kunnen behandelen en passend beantwoorden.
Wanneer u een account aanmaakt op onze sites
Dankzij de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, kunnen wij een account voor u aanmaken en beheren op onze sites.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, toegewezen accountnummer en het door u gekozen wachtwoord De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat wij zo uw account kunnen aanmaken, beheren en onderhouden. U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten.  
Wanneer u solliciteert
Dankzij de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij uw sollicitatie verwerken. Meer informatie vindt u via de link naar de carrièrewebsite, die een afzonderlijk privacybeleid heeft: https://job.schindler.com/.
Contactgegevens, uw schriftelijke kandidatuur, cv en certificaten/diploma’s Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op een eventuele arbeidsovereenkomst. Wij doen dit op basis van de stappen die nodig zijn om een contract af te sluiten. 
Wanneer u ons callcenter belt in noodsituaties
Voor- en achternaam, locatie, telefoonnummer, contactgegevens, andere informatie om uw oproep te kunnen beantwoorden en een hulpdienst toe te wijzenWij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat wij zo de noodsituatie kunnen beoordelen en een hulpdienst toewijzen.  
Wanneer u ons callcenter belt voor algemene vragen
Dankzij de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij uw vraag verwerken en beantwoorden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw vraag en over het betrokken product of de betrokken dienstDe verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat wij zo uw verzoek kunnen behandelen en passend beantwoorden. 
Wanneer u deelneemt aan klantonderzoeken
Dankzij de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij uw feedback over onze producten en diensten verzamelen, onze producten en diensten beoordelen, analyseren en verbeteren en onze werknemers opleiden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw feedback over onze producten of diensten. De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat wij zo onze relatie met u kunnen beheren en onze producten en diensten verbeteren.  
7. Geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)


Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, niet om beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking. Daarnaast worden uw gegevens nooit automatisch verwerkt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren.

8. Duur van de bewaring van persoonsgegevens


Duur van de bewaring van persoonsgegevens

Cosmolift neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt zolang dit nodig is voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens enkel zo lang als nodig is: – voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld
– voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen, d.w.z. voor de volledige duur van de zaken- of arbeidsrelatie (aanvang, uitvoering en einde van het contract); voor de naleving van wettelijke verplichtingen of andere doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, ook na de duur ervan, in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard: 

– gedurende de periode waarin vorderingen kunnen worden ingesteld tegen Cosmolift of
– voor zover wij anderszins wettelijk verplicht zijn dit te doen of
– als legitieme zakelijke belangen een langere bewaring vereisen (bijv. voor bewijs- en documentatiedoeleinden).

Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze voor zover mogelijk verwijderd of geanonimiseerd.

9. Doorgifte van persoonsgegevens aan andere partijen (binnen of buiten de EER)


Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?


Wij kunnen, naar aanleiding van een geldig juridisch proces zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijke/gouvernementele beslissing, toegang verlenen tot alle informatie (waaronder categorieën van persoonsgegevens) die wordt verstrekt aan Cosmolift, om in regel te zijn met het proces en om onze rechten en eigendom te beschermen. Indien gerechtvaardigd, kunnen wij tot deze informatie ook toegang verlenen in speciale noodsituaties waarbij de fysieke veiligheid in gevaar is.

Cosmolift behoudt zich bovendien het recht voor om informatie van of over u aan derden bekend te maken in geval van een fusie, overname, faillissement of verkoop van (nagenoeg) alle activa van Cosmolift.

Wij delen uw persoonsgegevens met andere Schindler-entiteiten en derden buiten Schindler

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Schindler-entiteiten en aan derden aan wie de betrokken Schindler-entiteit deze verwerking of een deel ervan uitbesteedt. Dit kunnen bijvoorbeeld aanbieders van e-marketingdiensten zijn, hostingproviders, technische ondersteuning en andere relevante profielen.

Ze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden opgesomd in dit privacybeleid en verbinden zich ertoe de gegevens in overeenstemming ermee te behandelen. Ze mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op dezelfde manier als Cosmolift.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Aangezien Schindler een internationaal actief bedrijf is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen met een ander niveau van gegevensbescherming dan het land van waaruit u de gegevens hebt meegedeeld. Bij een doorgifte van persoonsgegevens aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zorgt Schindler er systematisch voor dat een passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd door goedgekeurde middelen (bijv. door “Privacy Shield”-gecertificeerde onderaannemers te selecteren of door contractuele standaardclausules voor de verwerking van persoonsgegevens op te stellen, in overeenstemming met de modelclausules van de Europese Commissie). Voor meer informatie over deze maatregelen (evenals kopieën, indien relevant) neemt u contact op met Cosmolift via de onderstaande contactgegevens.

We verkopen uw persoonsgegevens niet

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid of in andere verklaringen inzake gegevensbescherming voor specifieke omstandigheden verkopen, verhandelen, verhuren of licentiëren wij uw persoonsgegevens niet aan derden buiten Schindler.

10. Uw rechten


Hoe toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en uw andere rechten laten gelden?


Onder voorbehoud van de geldende wetgeving hebt u de volgende (gedeeltelijke) rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar gdpr.be@schindler.com 

Vermeld uw persoonlijke gegevens en voeg een identiteitsbewijs toe (bijv. een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs). Als het verzoek door iemand anders wordt ingediend zonder bewijs dat het van u afkomstig is, wordt het afgewezen.

Houd er rekening mee dat Cosmolift buitensporige of onrechtmatige verzoeken kan afwijzen.

Uw rechten kunnen ook worden beperkt wanneer Cosmolift een hoger belang of wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.

1. Recht op toegang en dataportabiliteit

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Cosmolift uw persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot een kopie ervan. Voor extra kopieën kunnen wij eventueel een redelijke vergoeding aanrekenen. Voor bepaalde gegevens hebt u ook het recht op dataportabiliteit.

2. Gegevensnauwkeurigheid: recht op rectificatie en recht op wissing

U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of wissen, op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan. Het recht op wissing kent verschillende uitzonderingen, meer bepaald voor persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is in het kader van een geschil of om te voldoen aan de wettelijke bewaarvoorschriften.

3. Beperking van de verwerking: recht op beperking, recht op bezwaar en recht op intrekken van toestemming

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wij geven gevolg aan uw verzoek
– als uw persoonsgegevens worden verwerkt in ons legitieme belang of dat van derden, tenzij
– wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aanvoeren.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden hebt u het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (zonder afbreuk te doen aan de verwerking vóór de intrekking).

4. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name de autoriteit voor gegevensbescherming die bevoegd is voor uw woonplaats of de toezichthoudende autoriteit voor Cosmolift, namelijk:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
+32 2 274 48 35
e-mail: contact@apd-gba.be
website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be

11. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 


Veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe om de persoonsgegevens te beveiligen die u ons verstrekt. Wij hebben een passend informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen opgezet om de persoonlijke informatie in ons beheer te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of bekendmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze medewerkers, partners, consultants, werknemers en gegevensverwerkers (i.e. degenen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn verplicht om de privacy ervan te respecteren.

12. Persoonsgegevens van minderjarigen


Persoonsgegevens van minderjarigen worden niet verzameld

Cosmolift verzamelt geen informatie van kinderen, tenzij onbewust. Als Cosmolift ontdekt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt, zal het redelijke inspanningen aanwenden om die informatie uit zijn bestanden te verwijderen.

13. Links naar andere websites


Wij kunnen links aanbieden naar websites die niet van Schindler zijn

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de sites en niet op websites die eigendom zijn van derden. Wij kunnen links aanbieden naar andere websites die volgens ons interessant zijn voor u. Wegens de aard van het internet kunnen wij de privacynormen van deze websites echter niet garanderen. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van Cosmolift en Schindler

Dit privacybeleid is niet van toepassing op gelinkte websites die niet van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

14. Gebruik van plug-ins van sociale netwerken


Gebruik van sociale bladwijzers (bijv. Facebook, Twitter of LinkedIn)


Als u sociale bladwijzers gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende socialmediaplatform. Opmerkingen of activiteiten van personen die sociale bladwijzers gebruiken, worden niet gecontroleerd of goedgekeurd door Cosmolift of Schindler en Cosmolift of Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk. Personen die de inhoud van Cosmolift delen via sociale bladwijzers, spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Cosmolift. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Cosmolift.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op gelinkte websites die niet van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

De bepalingen over links naar andere websites in de algemene voorwaarden van Cosmolift en in dit privacybeleid zijn ook van toepassing op sociale bladwijzers.

Socialmediaplatformen en sites van derden kunnen uw persoonsgegevens verzamelen

Als u sociale bladwijzers gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende socialmediaplatform. Opmerkingen of activiteiten van personen die sociale bladwijzers gebruiken, worden niet gecontroleerd of goedgekeurd door Cosmolift of Schindler en Cosmolift of Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk. Personen die de inhoud van Schindler delen via sociale bladwijzers, spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Schindler. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Schindler

Dit privacybeleid is niet van toepassing op gelinkte websites die niet van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

15. Cookies en andere identificatiemiddelen


Wat is een cookie?


Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de computer of het mobiel apparaat van de bezoeker opslaat. Ze worden op grote schaal gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

Gebruik van cookies 

Onze websites gebruiken cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en lokale opslag (hierna gezamenlijk “Cookies” genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van websites van ons netwerk. Zo kunnen wij u een goede ervaring bieden wanneer u onze website en websites van ons netwerk bezoekt en kunnen wij onze websites en diensten verbeteren.

Meer informatie over de cookies die we op onze sites gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

16. Wijzigingen van dit privacybeleid    


Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment delen van dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wij zullen dergelijke wijzigingen melden in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.