Uw lift. Ons vak.

Nederlands | Français

cosmolift_logo
Online privacy beleid van Cosmolift

Laatst bijgewerkt mei 2018

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en diensten. Cosmolift nv, Gent is een dochteronderneming van de Schindler Group. Onze bedrijfswebsite is (een van) de Schindler Group-websites (“sites”) van Schindler Holding Ltd. en/of zijn gelieerde ondernemingen (“Schindler”).

1. Inleiding


Bij Cosmolift en bij Schindler streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten, leveranciers en hun vertegenwoordigers te respecteren, met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites aangeboden door Schindler Holding Ltd. en gelieerde ondernemingen die optreden als beheerder onder de relevante regels en voorschriften voor gegevensbescherming. U vindt een lijst en de contactgegevens van de beherende Schindler-entiteiten op de volgende pagina: https://www.schindler.com/schindler-in-europe.

2. Doel van de sites


De sites geven informatie over Cosmolift.


De sites geven algemene informatie over Cosmolift , zijn producten, oplossingen en diensten, carrièrekansen en informatie voor beleggers.

Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee geïnteresseerde bezoekers meer informatie kunnen vragen over de producten en diensten van Cosmolift.

Informatie over verwerkingsactiviteiten met betrekking tot het rekruteringsportaal van Cosmolift en Schindler wordt afzonderlijk verstrekt voordat u zich registreert. Meer informatie vindt u via de volgende link: https://job.schindler.com/.

3. Doel van het online privacy beleid van Cosmolift


Het online privacy beleid van Cosmolift licht toe hoe we uw gegevens behandelen wanneer u de sites bezoekt.

Cosmolift en Schindler verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom hebben we dit Cosmolift online privacy beleid (“online privacy beleid”) opgesteld. Het beschrijft hoe we persoonsgegevens verzamelen en verder verwerken wanneer u (i) de sites www.cosmolift.be sites bezoekt of zich erop registreert of (ii) met ons in contact treedt om de diensten te gebruiken die Cosmolift op de sites aanbiedt.

Het online privacy beleid beschrijft het type persoonsgegevens dat Cosmolift verzamelt over gebruikers van de sites, de verzamelmethode en de doeleinden waarvoor Cosmolift de persoonsgegevens mag gebruiken, delen of openbaar maken.

In dit online privacy beleid verwijst de term “persoonsgegevens” naar informatie die een natuurlijke persoon identificeert of hiervoor kan worden gebruikt.

Het online privacy beleid geeft niet noodzakelijk een uitgebreide beschrijving van onze gegevensverwerking. Het is mogelijk dat andere verklaringen inzake gegevensbescherming (of algemene voorwaarden, deelnemingsvoorwaarden of vergelijkbare documenten) van toepassing zijn in specifieke omstandigheden.

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt

Als u ons persoonsgegevens over andere personen verstrekt (bijv. familieleden, collega’s), dient u ervoor te zorgen dat deze personen op de hoogte zijn van deze verklaring inzake gegevensbescherming. U mag hun gegevens uitsluitend verstrekken als u hiervoor de toestemming hebt en hun gegevens correct zijn.

Aanvaarding van dit online privacy beleid

Door de sites te gebruiken, aanvaardt u dat uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt in overeenstemming met dit online privacy beleid. Als u niet akkoord gaat met dit online privacy beleid, dient u geen gebruik meer te maken van de sites.

4. Hoe contact met ons opnemen


Als u vragen of opmerkingen hebt over dit online privacy beleid, uw persoonsgegevens of gegevens privacy bij Cosmolift en bij Schindler, dan kunt u contact met ons opnemen via:
Cosmolift , Maaltemeers 5 , 9052 Gent ( Zwijnaarde )
Telefoon: +32 (0)9 243 85 85
E-mail: gdpr.be@cosmolift.be

5. Hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken


Wanneer, hoe en welke persoonsgegevens we verzamelen


Cosmolift en Schindler verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen in het kader van onze activiteiten, onder meer door uw gebruik van onze sites.

Sommige sites hebben speciale formulieren waarmee u meer informatie kunt vragen over de producten en diensten van Cosmolift . Wanneer u een dergelijk verzoek indient of op een andere manier elektronisch informatie doorgeeft aan Cosmolift (bijv. via een online contactformulier, e-mail, door een klantenonderzoek of feedbackformulier in te vullen, door deelname aan een wedstrijd, enz.) kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder contactgegevens, bijv. uw naam, functie, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres of branche.

We kunnen gegevens over uw apparaat en account verzamelen

U kunt ons ook gegevens verstrekken over uw apparaat, uw klant- of leveranciersaccount, enz. Deze gegevens worden in veel omstandigheden beschouwd als persoonsgegevens die onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming vallen. Als u ervoor kiest om door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen, diensten of functies van de sites en dat we uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

We kunnen bepaalde technische informatie automatisch registreren

Door onze sites te gebruiken, wordt bepaalde technische en andere informatie automatisch door uw computer bekendgemaakt aan ons (bijv. uw netwerkadres, browser, de site die u naar onze site heeft verwezen). We registreren deze gegevens voor operationele en beveiligingsdoeleinden en om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Zie rubriek 15 “Cookies en andere identificatiemiddelen” in dit online privacy beleid.

6. Doel van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens, rechtsgrond


In de onderstaande tabel ziet u voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken bij het gebruik van onze sites (gebruiken, opslaan, delen enz.), welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt en wat de rechtsgrond is voor de verwerking.

Doeleinde Categorieën en persoonsgegevens Rechtsgrond
Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we u nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over het product dat of de dienst die u hebt gekocht of waarin u geïnteresseerd bent  We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om onze nieuwsbrieven te ontvangen. De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat we u zo onze nieuwsbrieven kunnen bezorgen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. 
Wanneer u een contactverzoek verzendt
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw verzoek verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over uw contactverzoek De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat we zo uw verzoek kunnen behandelen en passend beantwoorden.
Wanneer u een media-aanvraag verzendt
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw media-aanvraag verwerken en beantwoorden.
Contactgegevens en informatie over uw media-aanvraag De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat we zo uw aanvraag kunnen behandelen en passend beantwoorden.
Wanneer u een account aanmaakt op onze sites
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken, kunnen we een account voor u aanmaken en beheren op onze sites.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, toegewezen accountnummer en het door u gekozen wachtwoord  De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat we zo uw account kunnen beheren en onderhouden. U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten.  
Wanneer u solliciteert
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw sollicitatie verwerken. Meer informatie vindt u via de link naar de carrièrewebsite, die een afzonderlijk privacy beleid heeft: https://job.schindler.com/.
Contactgegevens, uw schriftelijke kandidatuur, cv en certificaten/diploma’s  We verwerken uw persoonsgegevens met het oog op een arbeidsovereenkomst. We doen dit op basis van de stappen die nodig zijn om een contract af te sluiten. 
Wanneer u ons callcenter belt in noodsituaties
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we met u communiceren in noodsituaties en een hulpdienst toewijzen. We kunnen details van de communicatie opnemen voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.
Voor- en achternaam, locatie, telefoonnummer, contactgegevens, andere informatie om uw oproep te kunnen beantwoorden en een hulpdienst toe te wijzen  We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat we zo de noodsituatie kunnen beoordelen en een hulpdienst toewijzen.  
Wanneer u ons callcenter belt voor algemene vragen
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw vraag verwerken en beantwoorden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over uw vraag en over het gerelateerde product of de gerelateerde dienst  De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan, omdat we zo uw vraag kunnen behandelen en passend beantwoorden. 
Wanneer u deelneemt aan klantonderzoeken
Dankzij de persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen we uw feedback over onze producten en diensten verzamelen, onze producten en diensten beoordelen, analyseren en verbeteren en onze werknemers opleiden.
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw feedback over onze producten of diensten  De verwerking van uw persoonsgegevens is wettelijk toegestaan omdat we zo onze relatie met u kunnen beheren en onze producten en diensten verbeteren.  
7. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering


We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering

We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen, niet om beslissingen te nemen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking. Daarnaast worden uw gegevens nooit automatisch verwerkt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren.

8. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?


Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Cosmolift doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt zolang dit nodig is voor de doeleinden beschreven in dit online privacy beleid. We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is:

- voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld;
- voor de uitvoering van onze contractuele verplichting, d.w.z. voor de volledige duur van de bedrijfs- of arbeidsrelatie (aanvang, uitvoering en einde van het contract);
- voor de naleving van wettelijke verplichtingen of andere doeleinden die met de verwerking worden nagestreefd, ook na de duur ervan, in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden bewaard:
- gedurende de periode waarin vorderingen kunnen worden ingesteld tegen Cosmolift of
- voor zover we anderszins wettelijk verplicht zijn dit te doen of
- als legitieme bedrijfsbelangen een langere bewaring vereisen (bijv. voor bewijs- en documentatiedoeleinden).

Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, worden ze zo volledig mogelijk verwijderd of geanonimiseerd.

9. Overdracht van persoonsgegevens aan andere partijen (binnen of buiten de EER)


Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?


We kunnen, naar aanleiding van een geldig juridisch proces zoals een huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechtelijke/gouvernementele beslissing, toegang verlenen tot alle informatie (waaronder categorieën van persoonsgegevens) die wordt verstrekt aan Cosmolift, om in regel te zijn met het proces en om onze rechten en eigendommen te beschermen.
Indien gerechtvaardigd, kunnen we tot deze informatie ook toegang verlenen in speciale noodsituaties waarbij de fysieke veiligheid in gevaar is.

Cosmolift behoudt zich bovendien het recht voor om informatie van of over u aan derden bekend te maken in geval van een fusie, overname, faillissement of verkoop van (nagenoeg) alle activa van Cosmolift

We delen uw persoonsgegevens met andere Schindler-entiteiten en derden buiten de Schindler-groep.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere Schindler-entiteiten en aan derden aan wie de betrokken Schindler-entiteit deze verwerking of een deel ervan uitbesteedt. Dit kunnen bijvoorbeeld aanbieders van e-marketingdiensten zijn, hostingproviders, technische ondersteuning en andere relevante profielen.

Ze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden in dit online privacy beleid en verbinden zich ertoe de gegevens in overeenstemming ermee te behandelen. Ze mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op dezelfde manier als Cosmolift.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Aangezien Schindler een internationaal actieve groep is, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar landen met een ander niveau van gegevensbescherming dan het land van waaruit u de gegevens hebt verzonden. Bij een overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgt Cosmolift er systematisch voor dat een passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens is gewaarborgd door goedgekeurde middelen (bijv. selectie van “Privacy Shield”-gecertificeerde verwerkers of contractuele standaardclausules voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de modelclausules van de Europese Commissie). Voor meer informatie over deze maatregelen (waaronder kopieën, indien relevant) neemt u contact op met Cosmolift via de onderstaande contactgegevens.

We verkopen uw persoonsgegevens niet
Tenzij anders vermeld in dit online privacy beleid of in andere verklaringen inzake gegevensbescherming voor specifieke omstandigheden, verkopen, verhandelen, licentiëren of verhuren we uw persoonsgegevens niet aan derden buiten de Schindler-groep.

10. Uw rechten


Hoe toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en uw andere rechten laten gelden


Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar:
gdpr.be@cosmolift.be

Vermeld uw persoonlijke gegevens en voeg een identiteitsbewijs toe (bijv. een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs). Als het verzoek door iemand anders wordt ingediend zonder bewijs dat het van u afkomstig is, wordt het afgewezen.

Houd er rekening mee dat Cosmolift buitensporige of onrechtmatige verzoeken kan afwijzen. Uw rechten kunnen ook worden beperkt wanneer Cosmolift een hoger belang of wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te blijven verwerken.

1. Toegangsrechten en dataportabiliteit

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of Cosmolift uw persoonsgegevens verwerkt en, zo ja, om toegang te krijgen tot een kopie ervan. Voor extra kopieën kunnen we eventueel een redelijke vergoeding aanrekenen.Voor bepaalde gegevens hebt u ook het recht op dataportabiliteit.

2. Gegevensnauwkeurigheid: recht op rectificatie en recht op gegevenswissing

U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen, op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan. Het recht op wissing kent verschillende uitzonderingen, meer bepaald voor persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is om geschillen te onderbouwen of om te voldoen aan de wettelijke bewaarvoorschriften.

3. Verwerkingsbeperkingen: recht op beperking, recht van bezwaar en recht op intrekken van toestemming

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
- We geven aan uw verzoek gevolg als uw persoonsgegevens worden verwerkt in ons legitieme belang of dat van derden,
- tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen aanvoeren.
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing hebt u het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen.
Wanneer de verwerking berust op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (zonder afbreuk te doen aan de verwerking vóór de intrekking).

4. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name de autoriteit voor gegevensbescherming die bevoegd is voor uw woonplaats of de toezichthoudende autoriteit voor Cosmolift:

Belgium
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
website: http://www.privacycommission.be/

11. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen.


Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen en hanteren een gepast informatiebeveiligingsbeleid, regels en technische maatregelen om de persoonlijke informatie in ons beheer te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of bekendmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.

Al onze medewerkers, partners, consultants, werknemers en gegevensverwerkers (i.e. degenen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

12. Persoonsgegevens van kinderen


Persoonsgegevens van kinderen worden niet verzameld

Cosmolift verzamelt geen informatie van kinderen, tenzij onbewust. Als Cosmolift vaststelt dat een kind persoonsgegevens heeft verstrekt, zal het zich inspannen om de informatie uit zijn bestanden te verwijderen.

13. Links naar andere websites


We kunnen links naar andere websites dan die van Schindler aanbieden

Dit online privacy beleid is alleen van toepassing op de sites en niet op websites die eigendom zijn van derden. We kunnen links aanbieden naar andere websites die volgens ons interessant zijn voor u. Wegens de aard van het internet kunnen we de privacy normen van deze websites echter niet garanderen. We zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van Cosmolift en Schindler.

Dit online privacy beleid is niet van toepassing op gekoppelde websites die geen eigendom van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

14. Gebruik van sociale media plug-ins


Hoe we sociale bladwijzers gebruiken (bijv. Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn)


Als u sociale bladwijzers gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende sociale media-platform. Opmerkingen of activiteiten van personen die sociale bladwijzers gebruiken, worden niet gecontroleerd of onderschreven door Cosmolift of Schindler en Cosmolift of Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opmerkingen. Personen die de inhoud van Cosmolift delen via sociale bladwijzers, spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Cosmolift. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Cosmolift.

Dit online privacy beleid is niet van toepassing op gekoppelde websites die geen eigendom van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

De bepalingen over links naar andere websites in de algemene voorwaarden van Cosmolift en in dit online privacy beleid zijn ook van toepassing op sociale bladwijzers.

Sites van derden en sociale media-platforms mogen uw persoonsgegevens verzamelen

Als u sociale bladwijzers gebruikt, stuurt u identificeerbare informatie naar het betreffende sociale media-platform. Opmerkingen of activiteiten van personen die sociale bladwijzers gebruiken, worden niet gecontroleerd of onderschreven door Cosmolift of Schindler en Cosmolift of Schindler is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opmerkingen. Personen die de inhoud van Cosmolift delen via sociale bladwijzers spreken niet in naam van of vertegenwoordigen niet de mening van Schindler. Hun meningen moeten als strikt persoonlijk worden beschouwd en niet als die van Cosmolift.

Dit online privacy beleid is niet van toepassing op gekoppelde websites die geen eigendom van Schindler zijn. Wanneer u een link naar een andere website opent, dient u voorzichtig te zijn en het privacy beleid van de betreffende website te lezen.

15. Cookies en andere identificatiemiddelen


Wat is een cookie?


Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de computer of het mobiel apparaat van de bezoeker opslaat. Ze worden op grote schaal gebruikt om websites (efficiënter) te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

Hoe we cookies gebruiken

Onze websites gebruiken cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en lokale opslag (hierna gezamenlijk “cookies” genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van websites van ons netwerk. Zo kunnen we u een goede ervaring bieden wanneer u onze website en websites van ons netwerk bezoekt en kunnen we onze websites en diensten verbeteren.

Meer informatie over de cookies die we op onze sites gebruiken vindt u in ons cookiebeleid

16. Wijzigingen aan het online privacy beleid


We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment delen van dit online privacy beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. We zullen dergelijke wijzigingen melden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

© Cosmolift 2018 | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Cookiebeleid